قالیشویی و مبل شویی شهر شیراز : 38319200-071 : تلفن شعبه فخر آباد: 07138319200 شعبه بلوار زرهی: 07138301010 شعبه بلوار رحمت: 07138252525 شعبه ادبیات: 07132253850 شعبه سرداران: 07137407061 شعبه بلوار سرباز: 07138314141 http://ghalishooei.mihanblog.com 2018-01-21T20:38:49+01:00 text/html 2018-01-03T06:49:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی فخر آباد شیراز ( تاریخچه ) http://ghalishooei.mihanblog.com/post/1 <table style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(255, 255, 204);" width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="right" height="461"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 85%; border-collapse: collapse;"><div align="center"><div align="center"><font size="3"><strong><a title="" href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div>&nbsp;<br></div><div align="center"><b><font size="6" face="Mihan-IransansBold">تاریخچه</font></b><br></div><p><strong><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">تاریخ تأسیس : 1352</font></strong></p><p><strong><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">موسس : مرحوم شکرریز</font></strong></p><p><strong><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مدیریت فعلی : کریم زاده</font></strong></p><p><strong><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سوابق مدیریتی :</font></strong></p><p><strong><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;4 سال قالیشویی فخرآباد ( خیابان فخرآباد شرقی )</font></strong></p><p><strong><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;4 سال قالیشویی پامچال (&nbsp;شعبه&nbsp;یک بلوار زرهی - شعبه&nbsp;دو بلوار رحمت&nbsp;)</font></strong></p><p><strong><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;3 سال قالیشویی پارسیان (&nbsp;چهارراه هوابرد - بلوار سرباز )&nbsp;</font></strong></p><p><strong><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></strong></p><p align="justify"><strong><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">کادر پرسنلی : این مرکز دارای کادر پرسنلی متخصص و آموزش دیده و همچنین بهترین استادان رفوگر شهر شیراز میباشد که استادان محمد پاسدار و علی پاسدار از جمله این هنرمندان با مهارت و تجربه طولانی در امر رفوگری انواع فرش می باشند .</font></strong></p><strong><font size="2"></font></strong><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><strong>شماره تماس مستقیم با مدیریت</strong></font></p><p align="center"><strong><font size="5" face="Thread-00000c18-Id-00000064"><br></font></strong></p><p align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><strong>کریم زاده</strong></font></p><p align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><strong><br></strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Yekan"><font size="7" style=""><b>5701 &nbsp;117 0917</b></font><br></font></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="justify">------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p><p align="justify">قالیشویی شیراز , مبل شویی شیراز , لیست قالیشویی های شیراز , آدرس قالیشویی در شیراز , بهترین قالیشویی در شیراز , شماره قالیشویی در شیراز , قیمت قالیشویی در شیراز , رفوگری و تعمیر فرش کهنه ماشینی و دستباف&nbsp;, قالیشویی مکانیزه شیراز , قالیشویی با دستگاه شیراز ,&nbsp; خشکشویی فرش شیراز , خشکشویی مبل شیراز , شماره خشکشویی فرش شیراز , شماره تلفن خشکشویی مبل شیراز , شماره تلفن رفوگر فرش شیراز , تعمیرات فرش&nbsp;,<br></p><div style="text-align: center;"><br></div><p></p><table width="509" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" height="90" style="background-color: rgb(204, 255, 255); text-align: center; font-family: tahoma; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-size: 10px; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 701px; border-collapse: collapse;"><p align="justify"><font color="#999999" size="1"><b>قالیشویی معتبر-مبلشویی معتبر-اتحادیه قالیشویی-اتحادیه مبلشویی-قالیشویی خوب-مبلشویی خوب-بهترین قالیشویی-بهترین مبلشویی-قالیشویی شهر-مبلشویی شهر-قالیشویی پاک-مبلشویی پاک-خیابان قالیشویی-خیابان مبلشویی-بلوار قالیشویی-بلوار مبلشویی-میدان قالیشویی-میدان مبلشویی-اتحادیه صنف قالیشویی-اتحادیه صنف مبلشویی-آدرس قالیشویی-آدرس مبلشویی-تلفن اتحادیه قالیشویی-نلفن اتحادیه مبلشویی-آدرس اتحادیه قالیشویی-آدرس اتحادیه مبلشویی-قالیشویی بیست-مبلشویی بیست-قالیشویی غرب-مبلشویی غرب-قیمت قالیشویی-قیمت مبلشویی-قالیشوی نوین-قالیشویی مکانیزه-مبلشویی نوین-قالیشویی پونک-مبلشویی پونک-قالیشویی شربت اوغلی-مبلشویی شربت اوغلی-قالیشویی اصل-مبلشویی اصل-قالیشویی گل ابریشم-مبلشویی گل ابریشم-قالیشویی تورنتو-مبلشویی تورنتو-قالیشویی ادیب-مبلشویی ادیب-قالیشویی مشهد-مبلشویی مشهد-قالیشویی شرق-مبلشویی شرق-قالیشویی جنوب-مبلشویی جنوب-قالیشویی بانو-مبلشویی بانو-قالیشویی کارگر-مبلشوی کارگر-لیست قالیشویی های کشور-استان-شهرستان</b></font></p></td></tr></tbody></table><p align="justify"></p><div style="text-align: center;"><br></div><p></p><div style="text-align: center;"></div></td></tr></tbody></table><p><br></p> text/html 2018-01-02T21:32:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   چگونه اصول مذهبی و شرع اسلام را در هنگام شستشوی فرش رعایت کنیم ؟ http://ghalishooei.mihanblog.com/post/528 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><font size="3"><strong><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="" title="قالیشویی و مبلشویی شیراز">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><strong>چگونه اصول مذهبی و شرع اسلام را در هنگام شستشوی فرش رعایت کنیم ؟</strong></font><br></div><br><p align="justify"><font size="2"><b>آلوده شدن فرش منزل امری اجتناب نا پذیر است.اگر در منزل تان کودک خردسال هم داشته باشید که احتمال آلودگی بسیار بیشتر میشود.</b></font></p><p align="justify"><font size="2"><b>ممکن است فرش منزل شما نجس شود به هر دلیلی .</b></font></p><p align="justify"><font size="2"><b>آیا روش های از بین بردن نجاست از روی فرش طبق اصول دین اسلام را می دانید .</b></font></p><p align="justify"><font size="2"><b>شستشوی فرش با اصول مذهبی چگونه انجام می شود؟</b></font></p><p align="justify"><font size="2"><b>در کشورهای اسلامی آیا همه قالی شویی ها این اصول را رعایت می کنند .</b></font></p><p align="justify"><font size="2"><b>آیا قالی شویی مورد نظر شما در هنگام شست و شو فرش های نجس را جدا از سایر فرش ها می شوید .</b></font></p><p align="justify"><font size="2"><b>آیا آن قالیشویی دوره آموزشی شستشوی فرش با اصول مذهبی را طی کرده است؟</b></font></p><p align="justify"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="" title="قالی شویی شیراز"><font size="3" color="#ff0000"><b style="">قالیشویی پامچال در شیراز</b></font></a><font size="2" color="#3333ff"><b>&nbsp;برایتان توضیح می دهد :</b></font></p><p align="justify"><font size="2"><b>شستشوی فرش با اصول مذهبی به این گونه است.</b></font></p><p align="justify"><font size="2"><b>که فرش یا باید با آب کر شسته شود که منظور از آب کر آبی است که حجمی برابر با ابعاد یک مکعب با ضلع سه وجب و نیم داشته باشد.</b></font></p><p align="justify"><font size="2"><b>باید توجه داشت که حجم آب دستگاه قالیشویی به اندازه ی آب کر باشد تا اصول مذهبی در آن رعایت شود.&nbsp;</b></font><b style="font-size: small;">و اگر فرش نجس شده باشد پاک شود.</b></p><p align="justify"><font size="2"><b>در شستشوی مبلمان&nbsp; و موکت هم باید به این امر توجه داشت .</b></font></p><p align="justify"><font size="2"><b>که در صورت استفاده از آب راکد برای شستشو، آب کر باشد تا نجاست برطرف شود.</b></font></p><p align="justify"><font size="2"><b>یکی دیگر از روش های شستشوی فرش با اصول مذهبی استفاده از آب جاری است.</b></font></p><p align="justify"><font size="2"><b>که این دومی راحت تر از قبلی است. یعنی آبی که جریان داشته باشد و در حرکت باشد و قطع نشود.</b></font><b style="font-size: small;">می تواند نجاست را از روی فرش بر طرف کند و فرش شما پاک شود.</b></p><p align="justify"><font size="2" color="#3333ff"><b>نحوه شستشوی فرش با اصول مذهبی و شرع مقدس اسلام توسط قالیشویی پامچال :</b></font></p><p align="justify"><font size="2"><b>اصولا در تمامی قالیشویی ها باید از آب جاری برای شستشوی فرش استفاده شود.</b></font></p><p align="justify"><font size="2"><b>استفاده از آب جاری و شلنگ آب با فشار زیاد در شستشوی فرش در قالیشویی های بزرگی مانند قالی شویی پامچال باعث می شود&nbsp;</b></font><b style="font-size: small;">که اصول مذهبی در شستشوی فرش به طور کامل رعایت شود و نجاست روی فرش شما به طور کامل از بین برود.</b></p><p align="justify"><font size="2"><b>هر چند که در اصول شرع مقدس اسلام نجاست به تنهایی با آب به طور کامل بر طرف می شود&nbsp;</b></font><b style="font-size: small;">اما قالیشویی پامچال علاوه بر اینکه شستشوی فرش را با آب جاری انجام می دهد&nbsp;</b><b style="font-size: small;">و نجاست را به طور کامل برطرف می کند و به اصطلاح فرش را تطهیر می کند&nbsp;</b><b style="font-size: small;">در مرحله بعد شست و شوی فرش را با مواد شوینده خارجی و درجه یک متناسب با فرش شما را انجام می دهد&nbsp;</b><b style="font-size: small;">و مواد شوینده را هم متناسب با جنس فرش شما و نوع آلودگی انتخاب می کند&nbsp;</b><font size="2"><b>که این انتخاب نیز انتخابی مهم و کارشناسانه است که نشان نکته سنجی و دقت کارشناسان قالیشویی پامچال می باشد</b></font><strong style="font-size: small;">.</strong></p><p align="justify"><font size="2" color="#000000"></font></p><font size="2" color="#000000"><p align="justify"></p></font><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="قالی شویی مبل شویی"><font size="4" color="#3333ff"><b>www.Ghalishoei.com</b></font></a></p><p align="center"><br></p></td></tr></tbody></table></div><div><br></div> text/html 2018-01-02T21:31:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   شستشوی فرش ماشینی شیراز http://ghalishooei.mihanblog.com/post/527 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><font size="3"><strong><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="" title="قالیشویی و مبلشویی شیراز">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b>روش صحیح</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b>مکانیزه با پیشرفته ترین دستگاه های روز دنیا</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b>قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش</b></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center">قالی شویی پامچال شیراز</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">( اصول شستشوی فرش ماشینی )</div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" color="#ff0000"><b>شستشوی فرش ماشینی شیراز</b></font></div><div align="center"><font size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div align="center"><b style=""><font size="2">با بهترین مواد شوینده درجه یک</font></b></div></div><br style="text-align: start;"><div align="center"><strong></strong><br><div align="right" style="text-align: center;"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="" title="شستشوی فرش ماشینی شیراز"><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllShoab/AllShoab.jpg" alt="قالیشویی مبلشویی شیراز"></a></div></div></div><font size="2" color="#000000"><p><br></p><div align="center"><table width="509" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" height="90" style="text-align: center; font-family: tahoma; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-size: 10px; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 701px; border-collapse: collapse;"><p align="justify"><font color="#999999" size="1"><b>قالیشویی قالی شویی مبل شویی مبلشویی-فارس-شیراز-تهران-اصفهان-یزد-کرمان-آذربایجان غربی-ارومیه-آذربایجان شرقی-تبریز-اردبیل-زنجان-گیلان-رشت-مازندران-ساری-گلستان-گرگان-خراسان-شمالی-بجنورد-خراسان-رضوی-مشهد-خراسان-جنوبی-بیرجند-سمنان-قزوین-کردستان-سنندج-کرمانشاه-همدان-مرکزی-اراک-قم-لرستان-خرم-آباد-ایلام-چهارمحال و بختیاری-شهرکرد-خوزستان-اهواز-کهکیلویه و بویراحمد -یاسوج-بوشهر-سیستان و بلوچستان-زاهدان-هرمزگان-بندرعباس-جزیره-قشم-کیش-خارک-لاوان-ابوموسی-تنب بزرگ-تنب کوچک-سیری-بندر-چابهار-گناوه-عسلویه-کرج-البرز</b></font></p></td></tr></tbody></table><div><br></div><table width="509" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" height="90" style="text-align: center; font-family: tahoma; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-size: 10px; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 701px; border-collapse: collapse;"><p align="justify"><font color="#999999" size="1"><b>قالیشویی معتبر-مبلشویی معتبر-اتحادیه قالیشویی-اتحادیه مبلشویی-قالیشویی خوب-مبلشویی خوب-بهترین قالیشویی-بهترین مبلشویی-قالیشویی شهر-مبلشویی شهر-قالیشویی پاک-مبلشویی پاک-خیابان قالیشویی-خیابان مبلشویی-بلوار قالیشویی-بلوار مبلشویی-میدان قالیشویی-میدان مبلشویی-اتحادیه صنف قالیشویی-اتحادیه صنف مبلشویی-آدرس قالیشویی-آدرس مبلشویی-تلفن اتحادیه قالیشویی-نلفن اتحادیه مبلشویی-آدرس اتحادیه قالیشویی-آدرس اتحادیه مبلشویی-قالیشویی بیست-مبلشویی بیست-قالیشویی غرب-مبلشویی غرب-قیمت قالیشویی-قیمت مبلشویی-قالیشوی نوین-قالیشویی مکانیزه-مبلشویی نوین-قالیشویی پونک-مبلشویی پونک-قالیشویی شربت اوغلی-مبلشویی شربت اوغلی-قالیشویی اصل-مبلشویی اصل-قالیشویی گل ابریشم-مبلشویی گل ابریشم-قالیشویی تورنتو-مبلشویی تورنتو-قالیشویی ادیب-مبلشویی ادیب-قالیشویی مشهد-مبلشویی مشهد-قالیشویی شرق-مبلشویی شرق-قالیشویی جنوب-مبلشویی جنوب-قالیشویی بانو-مبلشویی بانو-قالیشویی کارگر-مبلشوی کارگر-لیست قالیشویی های کشور-استان ها</b></font></p></td></tr></tbody></table><div><br></div></div></font></td></tr></tbody></table><div style="text-align: center;"><br></div></div><div><br></div> text/html 2018-01-01T21:35:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   مبلشویی شیراز : 07138252525 http://ghalishooei.mihanblog.com/post/526 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="center">مبلشویی شیراز : 38252525</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/IP0Ge]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4"><strong><font color="#3333ff"><font color="#3333ff">کلیپ&nbsp;بعدی</font>&nbsp;&lt;...</font><font color="#ff0000">...&gt;&nbsp;</font></strong></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/525" target="" title=""><font size="4" color="#ff0000"><b>کلیپ قبلی</b></font></a></div><div align="center"><font size="1" color="#ff0000"><br></font></div><div align="center"><font size="1" color="#ff0000"><br></font></div><div align="center"><font size="1" color="#ff0000"><br></font></div><div align="center"><font size="1" color="#ff0000"><br></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="3"><strong><a title="" href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div></div><div align="center"><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="" title="مبلشویی شیراز : 38252525"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllShoab/AllShoab.jpg" alt="لیست قالیشوی های مکانیزه شیراز"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" color="#3333ff"><b><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="قالی شویی مبل شویی">www.Ghalishoei.com</a></b></font></div><div><font size="4" color="#3333ff"><br></font></div><font size="4" color="#000000"></font></div></td></tr></tbody></table></div><div><br></div> text/html 2018-01-01T21:34:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   تعمیرات فرش-رفوگری-قالیشویی-خشکشویی مبل-شستشوی فرش-مبلشویی http://ghalishooei.mihanblog.com/post/525 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="center">تعمیرات فرش-رفوگری-قالیشویی-خشکشویی مبل-شستشوی فرش-مبلشویی</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/nwqp3]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://www.ghalishoei.com/post/526" target="" title=""><font size="4" color="#3333ff"><b>کلیپ&nbsp;بعدی</b></font></a><font size="4"><strong><font color="#3333ff">&nbsp;&lt;...</font><font color="#ff0000">...&gt;&nbsp;</font></strong></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/524" target="" title=""><font size="4" color="#ff0000"><b>کلیپ قبلی</b></font></a></div><div align="center"><font size="1" color="#ff0000"><br></font></div><div align="center"><font size="1" color="#ff0000"><br></font></div><div align="center"><font size="1" color="#ff0000"><br></font></div><div align="center"><font size="1" color="#ff0000"><br></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="3"><strong><a title="" href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div></div><div align="center"><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="" title="تعمیرات فرش-رفوگری-قالیشویی-خشکشویی مبل-شستشوی فرش"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllShoab/AllShoab.jpg" alt="لیست قالیشوی های مکانیزه شیراز"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" color="#3333ff"><b><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="قالی شویی مبل شویی">www.Ghalishoei.com</a></b></font></div><div><font size="4" color="#3333ff"><br></font></div><font size="4" color="#000000"></font></div></td></tr></tbody></table></div><div><br></div> text/html 2018-01-01T21:33:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   بهترین قالیشویی مکانیزه - لیست قالیشوی های مکانیزه شیراز http://ghalishooei.mihanblog.com/post/524 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="center">بهترین قالیشویی مکانیزه ( شیراز )</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/mpWX0]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://www.ghalishoei.com/post/525" target="" title=""><font size="4" color="#3333ff"><b>کلیپ&nbsp;بعدی</b></font></a><font size="4"><strong><font color="#3333ff">&nbsp;&lt;...</font><font color="#ff0000">...&gt;&nbsp;</font></strong></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/523" target="" title=""><font size="4" color="#ff0000"><b>کلیپ قبلی</b></font></a></div><div align="center"><font size="1" color="#ff0000"><br></font></div><div align="center"><font size="1" color="#ff0000"><br></font></div><div align="center"><font size="1" color="#ff0000"><br></font></div><div align="center"><font size="1" color="#ff0000"><br></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="3"><strong><a title="" href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div></div><div align="center"><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="" title="لیست قالیشوی های مکانیزه شیراز"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllShoab/AllShoab.jpg" alt="لیست قالیشوی های مکانیزه شیراز"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" color="#3333ff"><b><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="قالی شویی مبل شویی">www.Ghalishoei.com</a></b></font></div><div><font size="4" color="#3333ff"><br></font></div><font size="4" color="#000000"></font></div></td></tr></tbody></table></div><div><br></div> text/html 2018-01-01T21:32:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   خشکشویی موکت http://ghalishooei.mihanblog.com/post/523 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="center">خشکشویی موکت در محل کار و منزل شما ( شیراز )</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/6HqKJ]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://www.ghalishoei.com/post/524" target="" title=""><font size="4" color="#3333ff"><b>کلیپ&nbsp;بعدی</b></font></a><font size="4"><strong><font color="#3333ff">&nbsp;&lt;...</font><font color="#ff0000">...&gt;&nbsp;</font></strong></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/482" target="" title=""><font size="4" color="#ff0000"><b>کلیپ قبلی</b></font></a></div><div align="center"><font size="1" color="#ff0000"><br></font></div><div align="center"><font size="1" color="#ff0000"><br></font></div><div align="center"><font size="1" color="#ff0000"><br></font></div><div align="center"><font size="1" color="#ff0000"><br></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="3"><strong><a title="" href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div></div><div align="center"><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="" title="خشکشویی موکت در محل کار و منزل شما"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllShoab/AllShoab.jpg" alt="لیست قالیشوی های مکانیزه شیراز"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" color="#3333ff"><b><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="قالی شویی مبل شویی">www.Ghalishoei.com</a></b></font></div><div align="center"><font size="4" color="#3333ff"><br></font></div><font size="4" color="#000000"></font></div></td></tr></tbody></table></div><div><br></div> text/html 2018-01-01T21:31:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   شستشوی فرش دستباف شیراز http://ghalishooei.mihanblog.com/post/522 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><font size="3"><strong><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="" title="قالیشویی و مبلشویی شیراز">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b>روش صحیح</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b>قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش</b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">( اصول شستشوی فرش دستباف )</div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" color="#ff0000"><b>شستشوی فرش دستباف شیراز</b></font></div></div><br style="text-align: start;"><div align="center"><strong></strong><br><div align="right" style="text-align: center;"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="" title="شستشوی فرش دستباف شیراز"><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllShoab/AllShoab.jpg" alt="قالیشویی مبلشویی شیراز"></a></div></div></div><font size="2" color="#000000"><p><br></p><div align="center"><table width="509" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" height="90" style="text-align: center; font-family: tahoma; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-size: 10px; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 701px; border-collapse: collapse;"><p align="justify"><font color="#999999" size="1"><b>قالیشویی قالی شویی مبل شویی مبلشویی-فارس-شیراز-تهران-اصفهان-یزد-کرمان-آذربایجان غربی-ارومیه-آذربایجان شرقی-تبریز-اردبیل-زنجان-گیلان-رشت-مازندران-ساری-گلستان-گرگان-خراسان-شمالی-بجنورد-خراسان-رضوی-مشهد-خراسان-جنوبی-بیرجند-سمنان-قزوین-کردستان-سنندج-کرمانشاه-همدان-مرکزی-اراک-قم-لرستان-خرم-آباد-ایلام-چهارمحال و بختیاری-شهرکرد-خوزستان-اهواز-کهکیلویه و بویراحمد -یاسوج-بوشهر-سیستان و بلوچستان-زاهدان-هرمزگان-بندرعباس-جزیره-قشم-کیش-خارک-لاوان-ابوموسی-تنب بزرگ-تنب کوچک-سیری-بندر-چابهار-گناوه-عسلویه-کرج-البرز</b></font></p></td></tr></tbody></table><div><br></div><table width="509" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" height="90" style="text-align: center; font-family: tahoma; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-size: 10px; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 701px; border-collapse: collapse;"><p align="justify"><font color="#999999" size="1"><b>قالیشویی معتبر-مبلشویی معتبر-اتحادیه قالیشویی-اتحادیه مبلشویی-قالیشویی خوب-مبلشویی خوب-بهترین قالیشویی-بهترین مبلشویی-قالیشویی شهر-مبلشویی شهر-قالیشویی پاک-مبلشویی پاک-خیابان قالیشویی-خیابان مبلشویی-بلوار قالیشویی-بلوار مبلشویی-میدان قالیشویی-میدان مبلشویی-اتحادیه صنف قالیشویی-اتحادیه صنف مبلشویی-آدرس قالیشویی-آدرس مبلشویی-تلفن اتحادیه قالیشویی-نلفن اتحادیه مبلشویی-آدرس اتحادیه قالیشویی-آدرس اتحادیه مبلشویی-قالیشویی بیست-مبلشویی بیست-قالیشویی غرب-مبلشویی غرب-قیمت قالیشویی-قیمت مبلشویی-قالیشوی نوین-قالیشویی مکانیزه-مبلشویی نوین-قالیشویی پونک-مبلشویی پونک-قالیشویی شربت اوغلی-مبلشویی شربت اوغلی-قالیشویی اصل-مبلشویی اصل-قالیشویی گل ابریشم-مبلشویی گل ابریشم-قالیشویی تورنتو-مبلشویی تورنتو-قالیشویی ادیب-مبلشویی ادیب-قالیشویی مشهد-مبلشویی مشهد-قالیشویی شرق-مبلشویی شرق-قالیشویی جنوب-مبلشویی جنوب-قالیشویی بانو-مبلشویی بانو-قالیشویی کارگر-مبلشوی کارگر-لیست قالیشویی های کشور-استان ها</b></font></p></td></tr></tbody></table><div><br></div></div></font></td></tr></tbody></table><div style="text-align: center;"><br></div></div><div><br></div> text/html 2017-12-31T21:34:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش : خیابان نادر http://ghalishooei.mihanblog.com/post/521 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><font size="3"><strong><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="" title="قالیشویی و مبلشویی شیراز">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center" style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b>قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش&nbsp;:&nbsp;<font color="#ff0000">خیابان نادر</font></b></font></div></div><br style="text-align: start;"><div align="center"><strong></strong><br><div align="right" style="text-align: center;"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="" title="قالی شویی مبل شویی"><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/KhiyabanhayeShiraz/KhiyabanNader.jpg" alt="قالیشویی مبلشویی سراسر شیراز"></a></div></div></div><font size="2" color="#000000"><p><br></p><div align="center"><table width="509" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" height="90" style="text-align: center; font-family: tahoma; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-size: 10px; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 701px; border-collapse: collapse;"><p align="justify"><font color="#999999" size="1"><b>قالیشویی قالی شویی مبل شویی مبلشویی-فارس-شیراز-تهران-اصفهان-یزد-کرمان-آذربایجان غربی-ارومیه-آذربایجان شرقی-تبریز-اردبیل-زنجان-گیلان-رشت-مازندران-ساری-گلستان-گرگان-خراسان-شمالی-بجنورد-خراسان-رضوی-مشهد-خراسان-جنوبی-بیرجند-سمنان-قزوین-کردستان-سنندج-کرمانشاه-همدان-مرکزی-اراک-قم-لرستان-خرم-آباد-ایلام-چهارمحال و بختیاری-شهرکرد-خوزستان-اهواز-کهکیلویه و بویراحمد -یاسوج-بوشهر-سیستان و بلوچستان-زاهدان-هرمزگان-بندرعباس-جزیره-قشم-کیش-خارک-لاوان-ابوموسی-تنب بزرگ-تنب کوچک-سیری-بندر-چابهار-گناوه-عسلویه-کرج-البرز</b></font></p></td></tr></tbody></table><div><br></div></div></font></td></tr></tbody></table><div style="text-align: center;"><br></div></div><div><br></div> text/html 2017-12-31T21:33:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش : خیابان روی سازی http://ghalishooei.mihanblog.com/post/520 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><font size="3"><strong><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="" title="قالیشویی و مبلشویی شیراز">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center" style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b>قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش&nbsp;:&nbsp;<font color="#ff0000">خیابان روی سازی</font></b></font></div></div><br style="text-align: start;"><div align="center"><strong></strong><br><div align="right" style="text-align: center;"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="" title="قالی شویی مبل شویی"><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/KhiyabanhayeShiraz/KhiyabanRooysazi.jpg" alt="قالیشویی مبلشویی سراسر شیراز"></a></div></div></div><font size="2" color="#000000"><p><br></p><div align="center"><table width="509" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" height="90" style="text-align: center; font-family: tahoma; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-size: 10px; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 701px; border-collapse: collapse;"><p align="justify"><font color="#999999" size="1"><b>قالیشویی قالی شویی مبل شویی مبلشویی-فارس-شیراز-تهران-اصفهان-یزد-کرمان-آذربایجان غربی-ارومیه-آذربایجان شرقی-تبریز-اردبیل-زنجان-گیلان-رشت-مازندران-ساری-گلستان-گرگان-خراسان-شمالی-بجنورد-خراسان-رضوی-مشهد-خراسان-جنوبی-بیرجند-سمنان-قزوین-کردستان-سنندج-کرمانشاه-همدان-مرکزی-اراک-قم-لرستان-خرم-آباد-ایلام-چهارمحال و بختیاری-شهرکرد-خوزستان-اهواز-کهکیلویه و بویراحمد -یاسوج-بوشهر-سیستان و بلوچستان-زاهدان-هرمزگان-بندرعباس-جزیره-قشم-کیش-خارک-لاوان-ابوموسی-تنب بزرگ-تنب کوچک-سیری-بندر-چابهار-گناوه-عسلویه-کرج-البرز</b></font></p></td></tr></tbody></table><div><br></div></div></font></td></tr></tbody></table><div style="text-align: center;"><br></div></div><div><br></div> text/html 2017-12-31T21:32:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش : بلوار عدالت http://ghalishooei.mihanblog.com/post/519 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><font size="3"><strong><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="" title="قالیشویی و مبلشویی شیراز">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center" style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b>قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش&nbsp;:&nbsp;<font color="#ff0000">بلوار عدالت</font></b></font></div></div><br style="text-align: start;"><div align="center"><strong></strong><br><div align="right" style="text-align: center;"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="" title="قالی شویی مبل شویی"><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/KhiyabanhayeShiraz/BolvareEdalat.jpg" alt="قالیشویی مبلشویی سراسر شیراز"></a></div></div></div><font size="2" color="#000000"><p><br></p><div align="center"><table width="509" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" height="90" style="text-align: center; font-family: tahoma; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-size: 10px; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 701px; border-collapse: collapse;"><p align="justify"><font color="#999999" size="1"><b>قالیشویی قالی شویی مبل شویی مبلشویی-فارس-شیراز-تهران-اصفهان-یزد-کرمان-آذربایجان غربی-ارومیه-آذربایجان شرقی-تبریز-اردبیل-زنجان-گیلان-رشت-مازندران-ساری-گلستان-گرگان-خراسان-شمالی-بجنورد-خراسان-رضوی-مشهد-خراسان-جنوبی-بیرجند-سمنان-قزوین-کردستان-سنندج-کرمانشاه-همدان-مرکزی-اراک-قم-لرستان-خرم-آباد-ایلام-چهارمحال و بختیاری-شهرکرد-خوزستان-اهواز-کهکیلویه و بویراحمد -یاسوج-بوشهر-سیستان و بلوچستان-زاهدان-هرمزگان-بندرعباس-جزیره-قشم-کیش-خارک-لاوان-ابوموسی-تنب بزرگ-تنب کوچک-سیری-بندر-چابهار-گناوه-عسلویه-کرج-البرز</b></font></p></td></tr></tbody></table><div><br></div></div></font></td></tr></tbody></table><div style="text-align: center;"><br></div></div><div><br></div> text/html 2017-12-31T21:31:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش : عادل آباد http://ghalishooei.mihanblog.com/post/518 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><font size="3"><strong><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="" title="قالیشویی و مبلشویی شیراز">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center" style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b>قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش&nbsp;:&nbsp;<font color="#ff0000">عادل آباد</font></b></font></div></div><br style="text-align: start;"><div align="center"><strong></strong><br><div align="right" style="text-align: center;"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="" title="قالی شویی مبل شویی"><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/KhiyabanhayeShiraz/AdelAbad.jpg" alt="قالیشویی مبلشویی سراسر شیراز"></a></div></div></div><font size="2" color="#000000"><p><br></p><div align="center"><table width="509" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" height="90" style="text-align: center; font-family: tahoma; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-size: 10px; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 701px; border-collapse: collapse;"><p align="justify"><font color="#999999" size="1"><b>قالیشویی قالی شویی مبل شویی مبلشویی-فارس-شیراز-تهران-اصفهان-یزد-کرمان-آذربایجان غربی-ارومیه-آذربایجان شرقی-تبریز-اردبیل-زنجان-گیلان-رشت-مازندران-ساری-گلستان-گرگان-خراسان-شمالی-بجنورد-خراسان-رضوی-مشهد-خراسان-جنوبی-بیرجند-سمنان-قزوین-کردستان-سنندج-کرمانشاه-همدان-مرکزی-اراک-قم-لرستان-خرم-آباد-ایلام-چهارمحال و بختیاری-شهرکرد-خوزستان-اهواز-کهکیلویه و بویراحمد -یاسوج-بوشهر-سیستان و بلوچستان-زاهدان-هرمزگان-بندرعباس-جزیره-قشم-کیش-خارک-لاوان-ابوموسی-تنب بزرگ-تنب کوچک-سیری-بندر-چابهار-گناوه-عسلویه-کرج-البرز</b></font></p></td></tr></tbody></table><div><br></div></div></font></td></tr></tbody></table><div style="text-align: center;"><br></div></div><div><br></div> text/html 2017-12-29T21:31:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   پشم دباغی شده یا پشم مرده http://ghalishooei.mihanblog.com/post/517 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><font size="3"><strong><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="" title="قالیشویی و مبلشویی شیراز">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><strong>دانستنی های فرش&nbsp;: پشم دباغت ( دباغی شده )</strong></font><br></div><br><p align="justify"><strong style="font-size: small;">پشم دباغی شده یا پشم مرده پشمی است که با روش های گوناگون از پوست حیوان در دباغ خانه کنده شود . این پشم فاقد بسیاری از ویژگی های پشم چیده از جمله لطافت ، چربی ، جعئ ، خاصیت تغییر حالت و ارتجاعی است و به جهت نداشتن این استعدادها و خواص نباید در کار بافتن فرش مورد استفاده قرار گیرد . فرشی که با نخ اینگونه پشم ها بافته شود نه تنها زیر پا نرمی و استحکام لازم را ندارد بلکه بر اثر پا خوردن پرزهای آن شکسته شده تا بدان حد می ریزد که به اصطلاح قالی ( کل ) یا نخ نما می شود . در دباغ خانه ها پشم را به طرق زیر از پوست جدا می کنند :</strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;">1- استفاده از آب آهک و قطع الیاف پشم از روی پوست که روشی مشهور است .</strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;">2- بهره گیری از روش آنزیم که کشت آنزیم بر روی پوست حیوان می باشد و بدین طریق ریشه الیاف گندیده از پوست جدا می گردد .</strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;">3- روش تعریق ، که منافذ پوست باز شده الیاف بسادگی از آن جدا می شود .</strong></p><p align="justify" style="text-align: center;"><strong style="font-size: small;">( قالی شویی و مبل شویی شیراز )</strong></p><p align="justify"><font size="2" color="#000000"></font></p><font size="2" color="#000000"><p align="justify"></p></font><p align="center"><br></p><p align="center"><b><font size="2">شماره تلفن شعبه چهارراه ادبیات قالی شویی پامچال در شیراز</font></b></p><p align="center"><b><font size="2">32257391&nbsp; -&nbsp; 32257351</font></b></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="قالی شویی مبل شویی"><font size="4" color="#3333ff"><b>www.Ghalishoei.com</b></font></a></p><p align="center"><br></p></td></tr></tbody></table><br><br></div><div><br></div> text/html 2017-12-25T21:37:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش : کوی فرهنگیان http://ghalishooei.mihanblog.com/post/516 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><font size="3"><strong><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="" title="قالیشویی و مبلشویی شیراز">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center" style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b>قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش&nbsp;:&nbsp;<font color="#ff0000">کوی فرهنگیان</font></b></font></div></div><br style="text-align: start;"><div align="center"><strong></strong><br><div align="right" style="text-align: center;"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="" title="قالی شویی مبل شویی"><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/KhiyabanhayeShiraz/KoyeFarhangian.jpg" alt="قالیشویی مبلشویی سراسر شیراز"></a></div></div></div><font size="2" color="#000000"><p><br></p><div align="center"><table width="509" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" height="90" style="text-align: center; font-family: tahoma; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-size: 10px; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 701px; border-collapse: collapse;"><p align="justify"><font color="#999999" size="1"><b>قالیشویی قالی شویی مبل شویی مبلشویی-فارس-شیراز-تهران-اصفهان-یزد-کرمان-آذربایجان غربی-ارومیه-آذربایجان شرقی-تبریز-اردبیل-زنجان-گیلان-رشت-مازندران-ساری-گلستان-گرگان-خراسان-شمالی-بجنورد-خراسان-رضوی-مشهد-خراسان-جنوبی-بیرجند-سمنان-قزوین-کردستان-سنندج-کرمانشاه-همدان-مرکزی-اراک-قم-لرستان-خرم-آباد-ایلام-چهارمحال و بختیاری-شهرکرد-خوزستان-اهواز-کهکیلویه و بویراحمد -یاسوج-بوشهر-سیستان و بلوچستان-زاهدان-هرمزگان-بندرعباس-جزیره-قشم-کیش-خارک-لاوان-ابوموسی-تنب بزرگ-تنب کوچک-سیری-بندر-چابهار-گناوه-عسلویه-کرج-البرز</b></font></p></td></tr></tbody></table><div><br></div></div></font></td></tr></tbody></table><div style="text-align: center;"><br></div></div><div><br></div> text/html 2017-12-25T21:36:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش : شهرک امام رضا http://ghalishooei.mihanblog.com/post/515 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><font size="3"><strong><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="" title="قالیشویی و مبلشویی شیراز">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center" style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b>قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش&nbsp;:&nbsp;<font color="#ff0000">شهرک امام رضا</font></b></font></div></div><br style="text-align: start;"><div align="center"><strong></strong><br><div align="right" style="text-align: center;"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="" title="قالی شویی مبل شویی"><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/KhiyabanhayeShiraz/ShahrakEmamReza.jpg" alt="قالیشویی مبلشویی سراسر شیراز"></a></div></div></div><font size="2" color="#000000"><p><br></p><div align="center"><table width="509" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" height="90" style="text-align: center; font-family: tahoma; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-size: 10px; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 701px; border-collapse: collapse;"><p align="justify"><font color="#999999" size="1"><b>قالیشویی قالی شویی مبل شویی مبلشویی-فارس-شیراز-تهران-اصفهان-یزد-کرمان-آذربایجان غربی-ارومیه-آذربایجان شرقی-تبریز-اردبیل-زنجان-گیلان-رشت-مازندران-ساری-گلستان-گرگان-خراسان-شمالی-بجنورد-خراسان-رضوی-مشهد-خراسان-جنوبی-بیرجند-سمنان-قزوین-کردستان-سنندج-کرمانشاه-همدان-مرکزی-اراک-قم-لرستان-خرم-آباد-ایلام-چهارمحال و بختیاری-شهرکرد-خوزستان-اهواز-کهکیلویه و بویراحمد -یاسوج-بوشهر-سیستان و بلوچستان-زاهدان-هرمزگان-بندرعباس-جزیره-قشم-کیش-خارک-لاوان-ابوموسی-تنب بزرگ-تنب کوچک-سیری-بندر-چابهار-گناوه-عسلویه-کرج-البرز</b></font></p></td></tr></tbody></table><div><br></div></div></font></td></tr></tbody></table><div style="text-align: center;"><br></div></div><div><br></div> text/html 2017-12-25T21:35:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش : خیابان عدالت http://ghalishooei.mihanblog.com/post/514 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><font size="3"><strong><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="" title="قالیشویی و مبلشویی شیراز">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center" style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b>قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش&nbsp;:&nbsp;<font color="#ff0000">خیابان عدالت</font></b></font></div></div><br style="text-align: start;"><div align="center"><strong></strong><br><div align="right" style="text-align: center;"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="" title="قالی شویی مبل شویی"><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/KhiyabanhayeShiraz/KiyabanEdalat.jpg" alt="قالیشویی مبلشویی سراسر شیراز"></a></div></div></div><font size="2" color="#000000"><p><br></p><div align="center"><table width="509" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" height="90" style="text-align: center; font-family: tahoma; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-size: 10px; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 701px; border-collapse: collapse;"><p align="justify"><font color="#999999" size="1"><b>قالیشویی قالی شویی مبل شویی مبلشویی-فارس-شیراز-تهران-اصفهان-یزد-کرمان-آذربایجان غربی-ارومیه-آذربایجان شرقی-تبریز-اردبیل-زنجان-گیلان-رشت-مازندران-ساری-گلستان-گرگان-خراسان-شمالی-بجنورد-خراسان-رضوی-مشهد-خراسان-جنوبی-بیرجند-سمنان-قزوین-کردستان-سنندج-کرمانشاه-همدان-مرکزی-اراک-قم-لرستان-خرم-آباد-ایلام-چهارمحال و بختیاری-شهرکرد-خوزستان-اهواز-کهکیلویه و بویراحمد -یاسوج-بوشهر-سیستان و بلوچستان-زاهدان-هرمزگان-بندرعباس-جزیره-قشم-کیش-خارک-لاوان-ابوموسی-تنب بزرگ-تنب کوچک-سیری-بندر-چابهار-گناوه-عسلویه-کرج-البرز</b></font></p></td></tr></tbody></table><div><br></div></div></font></td></tr></tbody></table><div style="text-align: center;"><br></div></div><div><br></div> text/html 2017-12-25T21:34:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش : خیابان همایون http://ghalishooei.mihanblog.com/post/513 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><font size="3"><strong><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="" title="قالیشویی و مبلشویی شیراز">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center" style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b>قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش&nbsp;:&nbsp;<font color="#ff0000">خیابان همایون</font></b></font></div></div><br style="text-align: start;"><div align="center"><strong></strong><br><div align="right" style="text-align: center;"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="" title="قالی شویی مبل شویی"><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/KhiyabanhayeShiraz/KhiyabanHomayon.jpg" alt="قالیشویی مبلشویی سراسر شیراز"></a></div></div></div><font size="2" color="#000000"><p><br></p><div align="center"><table width="509" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" height="90" style="text-align: center; font-family: tahoma; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-size: 10px; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 701px; border-collapse: collapse;"><p align="justify"><font color="#999999" size="1"><b>قالیشویی قالی شویی مبل شویی مبلشویی-فارس-شیراز-تهران-اصفهان-یزد-کرمان-آذربایجان غربی-ارومیه-آذربایجان شرقی-تبریز-اردبیل-زنجان-گیلان-رشت-مازندران-ساری-گلستان-گرگان-خراسان-شمالی-بجنورد-خراسان-رضوی-مشهد-خراسان-جنوبی-بیرجند-سمنان-قزوین-کردستان-سنندج-کرمانشاه-همدان-مرکزی-اراک-قم-لرستان-خرم-آباد-ایلام-چهارمحال و بختیاری-شهرکرد-خوزستان-اهواز-کهکیلویه و بویراحمد -یاسوج-بوشهر-سیستان و بلوچستان-زاهدان-هرمزگان-بندرعباس-جزیره-قشم-کیش-خارک-لاوان-ابوموسی-تنب بزرگ-تنب کوچک-سیری-بندر-چابهار-گناوه-عسلویه-کرج-البرز</b></font></p></td></tr></tbody></table><div><br></div></div></font></td></tr></tbody></table><div style="text-align: center;"><br></div></div><div><br></div> text/html 2017-12-25T21:33:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   مقایسه و شناخت پشم ها http://ghalishooei.mihanblog.com/post/512 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><font size="3"><strong><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="" title="قالیشویی و مبلشویی شیراز">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><strong>دانستنی های فرش&nbsp;: مقایسه پشم ها</strong></font><br></div><br><p align="justify"><strong style="font-size: small;">پشم تازه :</strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;">پشم تازه یا پشم بکر ، پشمی که برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفته است ، پشمی که مدت زمان کوتاهی است چیده شده است&nbsp;</strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;"><br></strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;">پشم تن شو :</strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;">پشم تن شو یا پشم گرده شو ، که گردو خاک آن شسته شده</strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;"><br></strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;">پشم تک شو :</strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;">پشم تک شو یا پشم نیم شو که روی بدن حیوان زنده شسته می شود</strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;"><br></strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;">پشم چیده :</strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;">پشم چیده پشمی است که از تن حیوان زنده چیده باشند</strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;"><br></strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;">پشم چین اول :</strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;">پشمی است که در اولین بهار عمر گوسفند یا بره از آن چیده شود . این پشم ظریف تر و لطیف تر و شفاف تر از پشم چین های بعدی است و دارای لیف اصلی یا کرک است که در چین های بعدی دیده نمی شود . به این نوع پشم اصطلاحا خامه گویند</strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;"><br></strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;">پشم خارگیری :</strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;">گرفتن خار و خاشاک و برگ های خشک شده درختان و کاه و غیره از پشم . چون آب و موادی که معمولا برای شستشو از آن استفاده می شود قادر به جدا کردن مواد یاد شده از پشم نمی باشد لذا برای شستن پشم و خارگیری از آن از اسید های قوی مانند اسید کربنیک یا اسید سولفوریک با درصد مشخص استفاده می شود . این عمل را کربنیزه کردن پشم نیز گویند و بدین طریق مواد زاید بصورت زغال در می اید . بعد از عمل خارگیری برای آنکه خاصیت اسیدی پشم از بین برود آن را می شویند و با آمونیاک رقیق خنثی می کنند</strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;"><br></strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;">پشم خام :</strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;">پشم خام یا پشم ناشور یا نشسته پشمی است که از تن حیوان بریده شده اما شسته نشده باشد . اینگونه پشم دارای 16 تا 70 درصد ناخالصی است که به گونه های مختلف از آن جدا می شود&nbsp;</strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;"><br></strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;">پشم خود رنگ :</strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;">پشمی است که رنگ از خود داشته باشد نه از راه رنگرزی</strong></p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><font size="2" color="#000000"></font></p><font size="2" color="#000000"><p align="justify"></p></font><p align="center"><br></p><p align="center"><b><font size="2">شماره تلفن شعبه چهاراره ادبیات قالی شویی پامچال در شیراز</font></b></p><p align="center"><b><font size="2">32257391&nbsp; -&nbsp; 32257351</font></b></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="قالی شویی مبل شویی"><font size="4" color="#3333ff"><b>www.Ghalishoei.com</b></font></a></p><p align="center"><br></p></td></tr></tbody></table><br><br></div><div><br></div> text/html 2017-12-25T21:32:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   Autumn wool http://ghalishooei.mihanblog.com/post/511 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><font size="3"><strong><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="" title="قالیشویی و مبلشویی شیراز">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><div align="center"><div class="tw-ta-container tw-nfl" id="tw-target-text-container" style="position: relative; padding-top: 20px; color: rgb(33, 33, 33); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 0px; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255);"><pre class="tw-data-text tw-ta tw-text-medium" data-placeholder="Translation" id="tw-target-text" data-fulltext="" dir="ltr" style="text-align: left; unicode-bidi: isolate; background-color: transparent; border: none; padding: 0px 0.14em 0px 0px; position: relative; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; resize: none; font-family: inherit; overflow: hidden; width: 276px; white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word; height: 36px; font-size: 29px !important; line-height: 36px !important;"><span lang="en">Autumn wool</span></pre><pre class="tw-data-text tw-ta tw-text-medium" lang="en" style="background-color: transparent; border: none; padding: 0px 0.14em 0px 0px; position: absolute; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; resize: none; font-family: inherit; overflow: hidden; text-align: initial; width: 276px; white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word; visibility: hidden; font-size: 29px !important; line-height: 36px !important;"></pre></div></div></div><div style="text-align: left;"><br></div><p align="justify" style="text-align: center;"><font size="2"><b>Autumn wool is a woolen wool that is arranged in the autumn and usually October and November of sheep. This wool, although not the best of spring, is lighter, and the belt is done with a better hand because the shorter fiber is the creaming of the wool is more than The wool is spring and in this way carpet weavers prefer to use it in carpet weaving.</b></font><strong style="font-size: small;">&nbsp;</strong><font size="2"><b>Carpet washing and sofas</b></font></p><div style="text-align: justify;"><br></div><p align="center"><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="قالی شویی مبل شویی"><font size="4" color="#3333ff"><b>www.Ghalishoei.com</b></font></a></p><p align="center"><br></p></td></tr></tbody></table><br><br></div><div><br></div> text/html 2017-12-25T21:31:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   درباره پشم پائیزه ( پاییزه ) http://ghalishooei.mihanblog.com/post/510 <div><div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><font size="3"><strong><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="" title="قالیشویی و مبلشویی شیراز">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><strong>دانستنی های فرش&nbsp;: پشم پائیزه</strong></font><br></div><br><p align="justify"><strong style="font-size: small;">پشم پائیزه یا چین پائیزه پشمی است که در فصل پاییز و معمولا مهر و آبان از گوسفند چیده میشود این پشم اگرچه به مرغوبیت بهاره آن نیست اما سبکتر است و حلاجی آن با دست بهتر انجام میشود زیرا الیاف کوتاه تری دارد . خامه دهی پشم پائیزه بیشتر از پشم بهاره می باشد و بدین لحاظ فرشبافان استفاده از آن را در کار تهیه نخ برای بافتن فرش ترجیح می دهند . ( قالی شویی و مبل شویی شیراز )</strong></p><p align="justify"><font size="2" color="#000000"></font></p><font size="2" color="#000000"><p align="justify"></p></font><p align="center"><br></p><p align="center"><b><font size="2">شماره تلفن شعبه چهاراره ادبیات قالی شویی پامچال در شیراز</font></b></p><p align="center"><b><font size="2">32257391&nbsp; -&nbsp; 32257351</font></b></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="قالی شویی مبل شویی"><font size="4" color="#3333ff"><b>www.Ghalishoei.com</b></font></a></p><p align="center"><br></p></td></tr></tbody></table><br></div></div><div><br></div> text/html 2017-12-22T21:34:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   ? Is spring wool better for carpet weaving or autumn wool http://ghalishooei.mihanblog.com/post/509 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><font size="3"><strong><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="" title="قالیشویی و مبلشویی شیراز">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>? Is spring wool better for carpet weaving or autumn wool</b></font></div><br><p align="justify" style="text-align: left;"><font size="2"><b>Spring wool or spring wool which spring and mid-spring from mid-March to the end of April from the animal's body in accordance with the needs of the sheep of Khorasan by timely delivery and arranged. The fibers of this wool are more subtle and heavier and have a higher quality than the wool</b></font></p><p align="justify"><font size="2" color="#000000"></font></p><font size="2" color="#000000"><p align="justify"></p></font><p align="center" style="text-align: left;"><b><font size="2">It has less external material and so-called cleaner. Because it is difficult to make and its creasing due to its baldness, it is less than the wool of the fall, and in the words of its low sheep or low-yielding sheep. Weavers prefer to use wool in carpet weaving and carpet weaving</font></b></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="قالی شویی مبل شویی"><font size="4" color="#3333ff"><b>www.Ghalishoei.com</b></font></a></p><p align="center"><br></p></td></tr></tbody></table><br><br></div><div><br></div> text/html 2017-12-22T21:33:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   پشم بهاره چیست ؟ http://ghalishooei.mihanblog.com/post/508 <div><div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><font size="3"><strong><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="" title="قالیشویی و مبلشویی شیراز">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><strong>دانستنی های فرش&nbsp;: پشم بهاره</strong></font><br></div><br><p align="justify"><strong style="font-size: small;">پشم بهاره یا چین بهاره پشمی است که در فصل بهار و در اواسط آن بعنی از نیمه فروردین تا آخر اردیبهشت از روی بدن حیوان بقول گوسفند داران خراسان بوسیله بری گر بموقع بری گردد و چیده شود . الیاف این نوع پشم لطیف و بلند و سنگین تر و اصولا دارای مرغوبیت بیشتری از پشم پائیزه است . مواد خارجی کمتری دارد و به اصطلاح تمیزتر میباشد . چون بر اثر بلندی الیاف حلاجی آن با دست مشکل و خامه دهی آن نیز کمتر از پشم پائیزه است و به قول گوسفند داران کم وی یا کم بازده می باشد . بافندگان ترجیح می دهند که از پشم پائیزه در تهیه نخ و بافتن فرش استفاده نمایند</strong></p><p align="justify"><font size="2" color="#000000"></font></p><font size="2" color="#000000"><p align="justify"></p></font><p align="center"><br></p><p align="center"><b><font size="2">شماره تلفن شعبه بلوار سردارن قالی شویی پامچال در شیراز</font></b></p><p align="center"><b><font size="2">37407061&nbsp; -&nbsp; 37407062</font></b></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="قالی شویی مبل شویی"><font size="4" color="#3333ff"><b>www.Ghalishoei.com</b></font></a></p><p align="center"><br></p></td></tr></tbody></table><br></div></div><div><br></div> text/html 2017-12-22T21:32:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   Wool cutter http://ghalishooei.mihanblog.com/post/507 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><font size="3"><strong><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="" title="قالیشویی و مبلشویی شیراز">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>Wool cutter</b></font></div><br><p align="justify"><font size="2"><b><br></b></font></p><p align="justify" style="text-align: left;"><font size="2"><b>A winning device that is sharp and winning, used for cutting wool</b></font><strong style="font-size: small;">&nbsp;</strong></p><p align="justify"><font size="2" color="#000000"></font></p><font size="2" color="#000000"><p align="justify"></p></font><p align="center" style="text-align: left;"><br></p><p align="center"><font size="2"><b>web : Carpet cleaning</b></font></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="قالی شویی مبل شویی"><font size="4" color="#3333ff"><b>www.Ghalishoei.com</b></font></a></p><p align="center"><br></p></td></tr></tbody></table><br><br></div><div><br></div> text/html 2017-12-22T21:31:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   پشم بر ( ابزاری در فرشبافی ) برای بریدن پشم http://ghalishooei.mihanblog.com/post/506 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><font size="3"><strong><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="" title="قالیشویی و مبلشویی شیراز">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><strong>دانستنی های فرش&nbsp;: پشم بر</strong></font><br></div><br><p align="justify"><strong style="font-size: small;">وسیله ای است برنده شبیه ساطور که دو سر تیز و برنده دارد و از آن برای بریدن پشم قالی استفاده میشود&nbsp;</strong></p><p align="justify"><font size="2" color="#000000"></font></p><font size="2" color="#000000"><p align="justify"></p></font><p align="center"><br></p><p align="center"><b><font size="2">شماره تلفن شعبه بلوار سردارن قالی شویی پامچال در شیراز</font></b></p><p align="center"><b><font size="2">37407061&nbsp; -&nbsp; 37407062</font></b></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="قالی شویی مبل شویی"><font size="4" color="#3333ff"><b>www.Ghalishoei.com</b></font></a></p><p align="center"><br></p></td></tr></tbody></table><br></div><div><br></div> text/html 2017-12-15T21:35:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش : خیابان عملیات رمضان http://ghalishooei.mihanblog.com/post/505 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><font size="3"><strong><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="" title="قالیشویی و مبلشویی شیراز">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center" style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b>قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش&nbsp;:&nbsp;<font color="#ff0000">خیابان عملیات رمضان</font></b></font></div></div><br style="text-align: start;"><div align="center"><strong></strong><br><div align="right" style="text-align: center;"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="" title="قالی شویی مبل شویی"><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/KhiyabanhayeShiraz/AmaliyateRamezan.jpg" alt="قالیشویی مبلشویی سراسر شیراز"></a></div></div></div><font size="2" color="#000000"><p><br></p><div align="center"><table width="509" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" height="90" style="text-align: center; font-family: tahoma; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-size: 10px; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 701px; border-collapse: collapse;"><p align="justify"><font color="#999999" size="1"><b>قالیشویی قالی شویی مبل شویی مبلشویی-فارس-شیراز-تهران-اصفهان-یزد-کرمان-آذربایجان غربی-ارومیه-آذربایجان شرقی-تبریز-اردبیل-زنجان-گیلان-رشت-مازندران-ساری-گلستان-گرگان-خراسان-شمالی-بجنورد-خراسان-رضوی-مشهد-خراسان-جنوبی-بیرجند-سمنان-قزوین-کردستان-سنندج-کرمانشاه-همدان-مرکزی-اراک-قم-لرستان-خرم-آباد-ایلام-چهارمحال و بختیاری-شهرکرد-خوزستان-اهواز-کهکیلویه و بویراحمد -یاسوج-بوشهر-سیستان و بلوچستان-زاهدان-هرمزگان-بندرعباس-جزیره-قشم-کیش-خارک-لاوان-ابوموسی-تنب بزرگ-تنب کوچک-سیری-بندر-چابهار-گناوه-عسلویه-کرج-البرز</b></font></p></td></tr></tbody></table><div><br></div></div></font></td></tr></tbody></table><div style="text-align: center;"><br></div></div><div><br></div> text/html 2017-12-15T21:34:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   ? What is a wool opener http://ghalishooei.mihanblog.com/post/504 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><font size="3"><strong><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="" title="قالیشویی و مبلشویی شیراز">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>? What is a wool opener</b></font></div><br><p align="justify" style="text-align: left;"><font size="2"><b>A device like a shoulder has a bunch of light and long teeth</b></font></p><p align="justify" style="text-align: left;"><font size="2"><b>It is used to open wool fibers from each other and to sort and combine it</b></font></p><p align="justify" style="text-align: left;"><font size="2"><b>In the regions of Shabestar in Iran, the province of Azerbaijan called it militants and in most other parts of Iran, including Arak province, it is said - the role and influence of this tool and that it is used best when used carpet carpet has an important influence on carpet quality and As a result, carpet firmness is rugged by the carpet factory during washing</b></font><font size="2" color="#000000"></font></p><font size="2" color="#000000"><p align="justify"></p></font><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="قالی شویی مبل شویی"><font size="4" color="#3333ff"><b>www.Ghalishoei.com</b></font></a></p><p align="center"><br></p></td></tr></tbody></table></div><div><br></div> text/html 2017-12-15T21:33:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   پشم باز کن چیست ؟ http://ghalishooei.mihanblog.com/post/503 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><font size="3"><strong><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="" title="قالیشویی و مبلشویی شیراز">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><strong>دانستنی های فرش&nbsp;: پشم باز کن</strong></font><br></div><br><p align="justify"><strong style="font-size: small;">وسیله ای است مانند شانه دارای دسته ای سبک و دندانه های بلند&nbsp;</strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;">از آن برای باز کردن الیاف پشم از یکدیگر و مرتب نمودن و شانه زدن آن استفاده می شود&nbsp;</strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;">در نواحی شبستر در کشور ایران استان آذربایجان آن را قاشیان و در اغلب نقاط دیگر ایران از جمله استان اراک آن را قشو گویند - نقش و تاثیر این ابزار و اینکه در هنگام بافت فرش به بهترین شکل از آن استفاده شود تاثیر مهمی بر کیفیت فرش و در نتیجه استقامت فرش در هنگام شستشو توسط کارخانه قالیشویی دارد&nbsp;</strong><font size="2" color="#000000"></font></p><font size="2" color="#000000"><p align="justify"></p></font><p align="center"><br></p><p align="center"><b><font size="2">شماره تلفن شعبه معالی آباد قالی شویی پامچال در شیراز</font></b></p><p align="center"><b><font size="2">36241667&nbsp; -&nbsp; 36342497</font></b></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="قالی شویی مبل شویی"><font size="4" color="#3333ff"><b>www.Ghalishoei.com</b></font></a></p><p align="center"><br></p></td></tr></tbody></table></div><div><br></div> text/html 2017-12-15T21:32:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   ? Wool in terms of efficiency - What is wool productivity http://ghalishooei.mihanblog.com/post/502 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><font size="3"><strong><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="" title="قالیشویی و مبلشویی شیراز">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>Wool in terms of efficiency</b></font></div><br><p align="justify" style="text-align: left;"><font size="2"><b>The yield of wool is the amount of wool that was washed compared to the wool. Its importance when rinsing carpets by carpet</b></font></p><p align="justify" style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p align="justify" style="text-align: left;"><font size="2"><b>The factors that affect the increase or decrease of wool productivity are two types:</b></font></p><p align="justify" style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p align="justify" style="text-align: left;"><font size="2"><b>A. External factors such as dust, fats and rubbish, plant materials.</b></font></p><p align="justify" style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p align="justify" style="text-align: left;"><font size="2"><b>B - internal factors or diseases such as rubella, grave, scrotum, urine.</b></font><font size="2" color="#000000"></font></p><font size="2" color="#000000"><p align="justify"></p></font><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="قالی شویی مبل شویی"><font size="4" color="#3333ff"><b>www.Ghalishoei.com</b></font></a></p><p align="center"><br></p></td></tr></tbody></table></div><div><br></div> text/html 2017-12-15T21:31:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   پشم از نظر بازدهی - بازدهی پشم چیست ؟ http://ghalishooei.mihanblog.com/post/501 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><font size="3"><strong><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="" title="قالیشویی و مبلشویی شیراز">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><strong>دانستنی های فرش&nbsp;: پشم - بازدهی&nbsp; -&nbsp; &nbsp;(&nbsp;</strong></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/371" target="" title="انواع پشم کدامند ؟"><b><font color="#3333ff">انواع پشم</font></b></a><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><strong>&nbsp;)</strong></font></div><div align="center"><br></div><p align="justify"><strong style="font-size: small;">بازدهی پشم عبارت است از مقدار پشم شسته نسبت به پشم ناشور . ( اهمیت آن در هنگام شستشوی فرش توسط قالیشویی )</strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;">عوامل موثر در افزایش یا کاهش بازدهی پشم بر دو گونه اند :</strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;">الف - عوامل خارجی مانند گرد و خاک ، چربی و کثافات ، مواد گیاهی .</strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;">ب - عوامل داخلی یا بیماری ها مانند جرب ، گری ، کچلی ، ادرار سوز .</strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;"><br></strong></p><p align="justify"><strong style="font-size: small;">قالیشویی و مبلشویی فخرآباد از بهترین قالیشویی های شیراز با نیم قرن تجربه در خدمت همشهریان عزیز می باشد شماره تماس 07138319200 .</strong><font size="2" color="#000000"></font></p><font size="2" color="#000000"><p align="justify"></p></font><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="قالی شویی مبل شویی"><font size="4" color="#3333ff"><b>www.Ghalishoei.com</b></font></a></p><p align="center"><br></p></td></tr></tbody></table></div><div><br></div> text/html 2017-12-12T21:32:00+01:00 ghalishooei.mihanblog.com قالیشویی و مبل شویی   Мойка дивана - Мойка ковров http://ghalishooei.mihanblog.com/post/500 <div><table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><font size="3"><strong><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="" title="قالیشویی و مبلشویی شیراز">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></strong></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>Мойка дивана&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Мойка ковров</b></font></div><p align="justify"><font size="2"><b>Шави Шави Шави-Фарс-Шираз-Тегеран-Исфахан-Язд-Керман-Азербайджан-Запад-Урмия-Восток Азербайджан-Тебриз-Ардабил-Занджан-Гилан-Рашт-Мазандаран-Сари-Голестан-Горган-Хорасан-Север-Бойнор-Хорасан -Разави -Марххад -Хорасан -Газвин -Кордестан -Санланд -Керманшах -Хамадан -Медицина Арак -Гом-Лорестан -Хоррам -Абад -Илам-Чахар Махал и Бахтиари -Шахрекорд -Хахузестан -Ахваз -Таккилоех и Бойерахмад Бушер-Систан и Балукстан-Захедан-Хормозган-Бандар-Аббас-Айл из Кешм-Киш-Харг-Лаван-Абу-Муса-Тонб-Гран-Тунб-Сири-Бандар-Чабахар-Генваве-Ассалуйе-Карадж-Альборз</b></font></p><p align="justify" style="text-align: center;"><font size="2"><b>.&nbsp; Лучшие костюмы&nbsp;- Лучшая чистка ковров&nbsp;- Диван-прачечная&nbsp;- Ковровый союз&nbsp;- Действительный диван&nbsp;- Аутентичный ковер&nbsp;&nbsp;</b></font><strong style="font-size: small;">.</strong></p><p align="justify"><font size="2" color="#000000"></font></p><font size="2" color="#000000"><p align="justify"></p></font><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p></td></tr></tbody></table><br></div><div><br></div>