قالیشویی-قالی مبل موکت تشک شویی شیراز : 38319200-071 : تلفن قالیشویی - مطالب اردیبهشت 1397

شعبه های پیشنهادی ما در سطح شیراز جهت رفاه حال همشهریان عزیز

روش تنظیم فاصله تارهای قالی
روش تنظیم فاصله تارهای قالی

تنظیم فاصله تارهای بسته شده به دار  قالی از امور مهم چله کشی است . فاصله تارها بافت های مختلف را مشخص می نماید .  به طور مثال در چله کشی برای بافتن گلیم فاصله تارها به میزان دو قطر نخ می باشد . اما در نیم لول بافت قالی فاصله تار ها یک قطر نخ در نظر گرفته می شود و در نوع بافت تمام لول تارها اصولا فاصله ای ندارند .
تعیین فاصله تارها معمولا قبل از شروع کار بافتن انجام می گیرد و اینکار بنا بر تبحر چله کش به گونه های مختلف صورت می گیرد .
برای آنکه تنظیم تارها پای بر جا بماند فرشبافان پس از آنکه کار بافتن قسمت گلیم باف یا صوف باف را انجام دادند یک یا دو ردیف ملیله بافی یا گیره قایقی یا دانه چین می زنند و سپس بافت قسمت اصلی فرش را آغاز می نمایند .


 

قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش : بلوار مطهری


نویسنده مطلب : قالیشویی مبلشویی پامچال شیراز

صفحات سایت

تعداد صفحات : 23