قالیشویی-قالی مبل موکت تشک شویی شیراز : 38319200-071 : تلفن قالیشویی - اصول مهم شست و شوی فرش یا قالی در خانه!

شعبه های پیشنهادی ما در سطح شیراز جهت رفاه حال همشهریان عزیز

اصول مهم شست و شوی فرش یا قالی در خانه!
اصول مهم شست و شوی فرش یا قالی در خانه!


به این موضوع توجه داشته باشید که نظافت و شست و شوی فرش دارای اهمیت ویژه و خاصی است و رعایت برخی قواعد و اصول مهم در این زمینه می تواند دلیلی باشد برای اینکه فرش یا قالی ما، کیفیت اولیه خود را از دست نداده و تا جای ممکن، خصوصیات زیبای ظاهری و نیز ساختمانی خود را حفظ نماید. همچنین بهتر است بدانید به طور معمول شست و شوی یک فرش، یک بار پس از پرداخت و بار دیگر نیز پس از گذشت چند سال اتفاق تکرار خواهد شد.


 

قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش : خیابان لشگری


نویسنده مطلب : قالیشویی مبلشویی پامچال شیراز