قالیشویی-قالی مبل موکت تشک شویی شیراز : 38319200-071 : تلفن قالیشویی - چگونه می توان یک لکه بر روی فرش یا قالی را بسیار سریع پاک کرد؟

شعبه های پیشنهادی ما در سطح شیراز جهت رفاه حال همشهریان عزیز

چگونه می توان یک لکه بر روی فرش یا قالی را بسیار سریع پاک کرد؟
چگونه می توان یک لکه بر روی فرش یا قالی را بسیار سریع پاک کرد؟


به این نکته توجه داشته باشید که اگر یک لکه بیش از یک یا دو روز بر روی فرش یا قالی باقی بماند، ثابت شده و پاک کردن آن همراه با مشکل خواهد بود! پس توصیه می کنیم در صورت ایجاد هرگونه لکه، آن را سریعا و با استفاده از مواد مناسب پیشنهادی پاک نمایید. 

قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش : خیابان سعدی


نویسنده مطلب : قالیشویی مبلشویی پامچال شیراز