قالیشویی-قالی مبل موکت تشک شویی شیراز : 38319200-071 : تلفن قالیشویی - روش از بین بردن جای قرار گیری وسایل و لوازم سنگین

شعبه های پیشنهادی ما در سطح شیراز جهت رفاه حال همشهریان عزیز

روش از بین بردن جای قرار گیری وسایل و لوازم سنگین
روش از بین بردن جای قرار گیری وسایل و لوازم سنگین


شاید در خانه ی شما نیز این اتفاق پیش آمده باشد که به طور معمول وسایل سنگین وزن همچون پایه ی مبل بر روی فرش جا می گذارند؛ اما برای برطرف کردن این مشکل چه اقدامی می توان انجام داد؟ یک تکه یخ را روی محل مورد نظر قرار داده و سپس دستمال تمیز و خشکی را بر روی آن قرار دهید تا بدین طریق رطوبت آن گرفته شود و در نهایت پرزهای فرش یا قالی به حالت اول خود بازگردند. 

قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش : بلوار ابونصر


نویسنده مطلب : قالیشویی مبلشویی پامچال شیراز